RC COLOR 30 ŽLUTÁ 150ml odolávající palivu

Price in e-shop with VAT: 5,53 €
Stock 1 pcs
Buy
Buy
Availability:
Nademlejnská - eshop 1 pcs
Manufacturer: Ghiant
Goods code: 5MA4413

Don't know how to choose? Are some parameters not clear to you? Write us your question and we will contact you with an answer.

Send a question

Product Description

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Podrobné informace viz sekce "Ke stažení".

Spare parts and related products

29 items