Polyuretanové lepidlo PRO 45P (100 ml)

Price in e-shop with VAT: 5,23 €
Discount -5 %
Price in store: 5,49 €
Stock more than 5 pcs
Buy
Buy
Availability:
Nademlejnská - eshop more than 5 pieces
Karolíny Světlé 5 pcs
OC Letňany more than 5 pieces
Manufacturer: Satria
Goods code: 10451

Don't know how to choose? Are some parameters not clear to you? Write us your question and we will contact you with an answer.

Send a question

Product Description

V současnosti nejprodávanější mnohoúčelové lepidlo na bázi polyuretanu se používá pro lepení pěnového polystyrenu, EPP, balsy, polepování polystyrenu dýhou atd. Jeho typickou vlastností je vypěňování během tvrdnutí, čímž zvyšuje svůj objem. Toho se využívá při opravách např. vylomených kousků materiálu (např. EPP), kde lepidlo zcela vyplní chybějící materiál. Tuto vlastnost zvýrazní mírné zvlhčení opravovaného místa. K vytvrzení lepidla dochází reakcí se vzdušnou vlhkostí.

Upozornění: Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Podrobné informace viz sekce "Ke stažení".