Polyuretanové lepidlo PRO 45P (100 ml)

Price in e-shop with VAT: 5,23 €
Discount -5 %
Price in store: 5,49 €
Stock more than 5 pcs
Buy
Buy
YOU CAN HAVE IT IN STORE NOW:
Nademlejnská - eshop 2 pcs
OC Šestka 4 pcs
Karolíny Světlé 2 pcs
OC Letňany 3 pcs
Tuesday 21.05. it can be at your place
Manufacturer: Satria
Goods code: 10451
EAN: 10451

Don't know how to choose? Are some parameters not clear to you? Write us your question and we will contact you with an answer.

Send a question

Product Description

V současnosti nejprodávanější mnohoúčelové lepidlo na bázi polyuretanu se používá pro lepení pěnového polystyrenu, EPP, balsy, polepování polystyrenu dýhou atd. Jeho typickou vlastností je vypěňování během tvrdnutí, čímž zvyšuje svůj objem. Toho se využívá při opravách např. vylomených kousků materiálu (např. EPP), kde lepidlo zcela vyplní chybějící materiál. Tuto vlastnost zvýrazní mírné zvlhčení opravovaného místa. K vytvrzení lepidla dochází reakcí se vzdušnou vlhkostí.

Upozornění: Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Podrobné informace viz sekce "Ke stažení".

This website is using cookies

In order to improve our services, we use cookies on this website. For more information go to Terms and conditions for use of website.

Functional cookies These cookies are necessary for the proper functioning of the website and therefore cannot be turned off.
Analytics cookies Analytical cookies help us track and analyze the way visitors interact with our site in Google Analytics 4. This information allows us to improve content and provide a better user experience.
Marketing cookies Reading and writing cookies for marketing purposes for advertising systems such as Google Ads or Sklik. These cookies allow us to track user behavior and measure website performance and the effectiveness of our advertising campaigns.
Personalized advertising Remarketing cookies allow us to present you with personalized advertising based on your previous interactions with our site in systems such as Google Ads, Sklik.
Use of personal data With this option, you consent to the sending and processing of your personal data to Google for the purposes of targeting and evaluating online advertising and targeted marketing.