Prohlášení o zpracování osobních údajů

(úplné znění prohlášení naleznete zde)

I. Správcem Vašich osobních údajů je společnost PECKA-MODELÁŘ s.r.o., se sídlem Vajdova 1047/25, Praha 10, IČO: 27114295, (dále jen „správce“).

II. Kontaktní údaje na správce: Zlatnická 4, 110 00 Praha 1; e-mail: objednavky@peckamodel.cz; tel.: 774 590 258.

III. Správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje, které získá přímo od Vás:

IV. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tak plnění smlouvy, oprávněné zájmy správce a plnění zákonných požadavků.

Všechny výše uvedené osobní údaje jsou tak požadavkem pro řádné plnění uzavřené kupní smlouvy.

V. Vaše osobní údaje zpracovává nebo k nim má přístup

Vaše osobní údaje nebudou správcem ani dalšími příjemci předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci. Výjimkou jsou případy, kdy požadujete, aby bylo objednané zboží doručeno do státu, který není členským státem Evropské unie – poté je předání osobních údajů do tohoto státu povinností správce vyplývající ze smlouvy uzavřené s Vámi ve smyslu povinnosti správce smlouvu řádně splnit.

Správce prohlašuje, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Vašim osobním údajům.

VI. Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce ve svém sídle, svých provozovnách a pobočkách. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a výpočetní technikou (PC).

Za účelem bezpečnosti Vašich osobních údajů správce přijal příslušná technickoorganizační opatření (např. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů).

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat v souladu s ochranou Vašich osobních údajů.

VII. Pro účely kupní smlouvy jsou obecně Vaše osobní údaje evidovány po dobu 3 let od data splatnosti úhrady kupní ceny. Po uplynutí této lhůty je správce může zpracovávat pro účely ochrany svých oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek) a plnění zákonných povinností (např. § 31 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

VIII. Vaše práva

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte právo k nim získat přístup a získat např. informaci,

 • které Vaše osobní údaje správce zpracovává,

 • pro jaké účely správce Vaše osobní údaje zpracovává a po jak dlouhou dobu,

 • komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny, nebo poučení o Vašich právech.

Vaší žádosti správce vyhoví vždy bezplatně. Jen když budete žádosti například opakovat, Vašim žádostem nebude vyhověno, nebo budete muset zaplatit poplatek za její vyřízení.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Máte právo opravu Vašich nepřesných osobních údajů a doplnění Vašich neúplných osobních údajů.

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů například, když už je správce nebude potřebovat, odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a správce je nebude potřebovat pro jiné účely, nebo podáte úspěšnou námitku proti zpracování svých osobních údajů (viz písm. f) níže).

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje, např. v těchto případech:

 • po dobu potřebnou, než správce ověří přesnost Vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost;

 • správce Vaše osobní údaje již nepotřebuje zpracovávat, ale Vy se rozhodnete, že je požadujete, aby je zpracovával např. pro ochranu Vašich práv;

 • po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce (viz písm. f) níže).

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo, aby Vám správce předal Vaše osobní údaje, které od Vás získal, jestliže jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

 • jestliže je správce zpracovává na základě svých oprávněných zájmů (této námitce nemusí správce vždy vyhovět) a

 • jestliže je správce zpracovává pro účely propagace svého zboží nebo služeb (této námitce správce vždy vyhoví).

 1. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více nawww.uoou.cz). Stížnost můžete podat např. v případě, kdy se domníváte, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.


Úplné znění prohlášení naleznete zde.

Získejte dopravu zdarma

při objednávce nad 2 500 Kč
(platí pouze v ČR)

© PECKA MODELÁŘ s.r.o. 2011 - 2022. Všechna práva vyhrazena

Přihlaste se k odběru NEWSLETTERU a využijte slevu 100 Kč na první nákup*

PŘIHLAŠTE SE K NÁM!
- zúčastněte se uzavřených akcí jen pro členy
- budete o akcích vědět jako první
- dostávejte PECKA NOVINKY
* Slevový kupón lze uplatnit na nezlevněné zboží v minimální hodnotě 2000 Kč. Kupón není možné spojit s jinou slevou. Přihlášením k odběru NEWSLETTERU souhlasíte se zasíláním informací elektronickou formou od provozovatele internetových stránek.
Již nezobrazovat